Účesy HappyHair - virtuálny kaderník - tvoje vlasy 1000x inak!

Kategórie

Kontaktné šošovky


Náhodné meno

  • Armín

    “ Mužské krstné meno Armin, vzniklo odvodením z germánskeho krstného mena Arminius. V spčasnosti je toto meno známe aj vo forme Hermann. Význam slova... ”

Dievčenské mená

Dievčenské mená z celého sveta a ich význam

Angela
Angela je ženské krstné meno pochádzajúce z gréckeho slova ággelos s významom "anjel, posol boží"....
Anna
Anna je krstné meno pochádzajúce z hebrejčiny zo slova channá s významom "milá". Meno Anna si...
Antónia
ženské krstné meno, ktoré je odvodené, rovnako ako Anton, z latinského mena Antonius, t.j....
Apoliena
Apoliena je netradičné ženské meno odvodené od mena Apolónia, ktoré je gréckeho pôvodu a je...
Apolónia
Ženské krstné meno Apolónia je gréckeho pôvodu a je odvodeninou gréckeho mužského mena Apollon,...
Arabela
Arabela je ženské krstné meno, ktorého názory na pôvod sa rozchádzajú. Podľa jedného názoru...
Ariadna
Ariadna je netradičné ženské krstné meno pochádzajúce z gréckeho mena "Ariadné", ktoré znamená...
Artemida
Artemida je slovenskou variáciou ženského krstného mena Artemis, ktorá bola bohyňou lovu. Pôvod...
Astrid
Astrid ako dievčenské krstné meno pochádzajúce zo starej nórčiny s významom "spravodlivá, krásna...
Aténa
Aténa je ženské krstné meno starovekého gréckeho pôvodu. Toto meno poznáme najmä z gréckej...
Aurélia
Aurélia je ženským krstným menom odvodeným od mužského krstného mena Aurel,ktoré má svoj pôvod v...
Auróra
Krstné meno Auróra pochádza z latinského mena a slova Aurora (úsvit). V rímskej mytológia bola...
Barbara
Barbara je variáciou populárneho ženského krstného mena Barbora. Toto meno pôvodne pochádza z...
Barbora
Barbora je populárnym ženským krstným menom, ktoré pochádza z gréckeho výrazu "varvaros". Tento...
Barica
Toto netradičné ženské krstné meno je slovanskou variáciou na krstné meno gréckeho pôvodu Barbora....

Mená podľa pôvodu